Uddannelse

Oprindeligt er jeg uddannet i politiet, hvor jeg har fået adskillige målrettede kurser, især indenfor det præventive område, som havde min store interesse.

Desuden er jeg certificeret familierådgiver fra Blackbird Institute og er i øjeblikket ved at uddanne mig som psykoterapeut ved EFT-Instituttet.  

 

2010: Politiets pædagogisk grundkursus

2012: Kursus i hadforbrydelse

2016: Udvidet kursus i forebyggende samtaleteknik, bekymringssamtale, samt opkvalificering indenfor forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

2018: Kommunikation of konfliktmægling

2019: Analysebaseret forebyggende arbejde og SSP grunduddannelse

2019-2021: Certificeret familierådgiver på Blackbird Institute

2022: Grundforløb som VISO-specialist for Socialstyrelsen

Jesper Grove | Mobil: +45 61765261 | mail@jespergrove.dk | CVR: 44456486