Indsatser

Familiebehandling - Barnetslov § 32

Fokus på den samlede familiedynamik for at skabe forandring i retning af trivsel og udvikling med barnet i centrum.Støtteperson til for forældre med anbragte børn – Barnetslov § 75

Støtteperson til forældre med anbragte børn i samarbejdet med plejefamilie/institution og kommunen.Overvåget (og støttet) samvær – Barnetlov § 105

Overvågning af samværet imellem et anbragt barn eller ung og deres forældre, hvor der er behov for det for at sikre barnets trivsel.

Ungekonsulent – Barnetslov § 32

En-til-en kontakt med et barn eller ung, hvor der er behov for støtte til at skabe en god struktureret hverdag og opretholde gode relationer.


Til private

Familiebehandling herunder samtaler med forældre og den unge.

Jesper Grove | Mobil: +45 61765261 | mail@jespergrove.dk | CVR: 44456486