Baggrund

Min baggrund inkluderer arbejde som efterforsker i politiet, forebygger på Nørrebro, underviser, forebyggende konsulent inden for radikalisering og ekstremisme. Derudover har jeg haft roller som pædagogmedhjælper på et opholdssted, familiebehandler i kommunalt regi og hos private aktører samt funktioner som kontaktperson og aflastningsfamilie. Mit arbejdsliv har bragt mig i kontakt med mange forskellige mennesker, ofte i kritiske situationer, hvilket har givet mig en bred og solid erfaring med at støtte og arbejde med familier.

Politiassistent hos Københavns politi 2001-2021:

  • Politifaglig forebygger/kontaktperson på Indre Nørrebro
  • Tillidsrepræsentant for efterforskningen og forebyggelsen
  • En del at INFOhus-samarbejdet omkring forebyggelse af ekstremisme
  • Kontaktperson for hatecrime i projekt med Menneskerettighedsinstituttet
  • Kildefører

2014-2015: Bijob som pædagogmedhjælper på opholdsstedet Pionergården

2015 – d.d: Bijob som ungekonsulent for 2 drenge med autisme

2016-2017: Bijob som instruktør i "Politiets Ungdoms Klub" på Nørrebro

2017-2019: Bijob som underviser i SSP projektet "En teenager i familien"

2021- 2021: Familiebehandler i projekt "Sammen om familien" i Københavns kommune

2021 – 2023: Familiebehandler, ungekonsulent, samværskoordinator, VISO-specialist og tillidsrepræsentant i Projekt Plan B

2023 – d.d: Aflastningsfamilie for unge med autisme

Jesper Grove | Mobil: +45 61765261 | mail@jespergrove.dk | CVR: 44456486